Consiliul local

Constituire Consiliul Local 2020

 • Ordin Prefect
 • Consilieri locali 2020

 • Adămiță Neculai – PNL
 • Avădanei Pericle – PNL
 • Bernea Tudorel – PMP
 • Boldeanu Iulian – PNL
 • Bogatu Niculina – PNL
 • Dediu Ionel – PNL
 • Lazar Mărina – PNL
 • Palade Mihai – PSD
 • Paraschiv Aurel – PMP
 • Pepelea Ionica – PNL
 • Rezmeriță Lidiea – PNL

     Consilieri locali 2016

 • Adămiță Neculai – PNL
 • Andronache Elena – PNL
 • Avădanei Aristotel – PNL
 • Avădanei Pericle – PNL
 • Bălăuță Neculina – PNL
 • Bogatu Niculina – PNL
 • Dediu Ionel – PNL
 • Palade Mihai – PSD
 • Rezmeriță Lidiea – PNL

     Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de organizare și funcționare Consiliul local

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

     Comisii de specialitate

Text comisii

Comisia de specialitate nr.1 – Activitate economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină

Comisia de specialitate nr.2 – Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice.

Comisia de specialitate nr.3 – Învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului.