Consiliul local

Hotararea nr. 50 din 08.12.2022

Hotararea nr. 49 din 08.12.2022

Hotararea nr. 48 din 08.12.2022

Anunt sedinta C.L. 08.12.2022 ora 10.00

PROCES VERBAL- SEDINTA DE CONSILIU LOCAL DIN 18 MAI 2022

Constituire Consiliul Local 2020

 • Ordin Prefect
 • Consilieri locali 2020

 • Adămiță Neculai – PNL
 • Avădanei Pericle – PNL
 • Bernea Tudorel – PMP
 • Boldeanu Iulian – PNL
 • Dediu Ionel – PNL
 • Lazar Mărina – PNL
 • Palade Mihai – PSD
 • Paraschiv Aurel – PMP
 • Pepelea Ionica – PNL
 • Rezmeriță Lidiea – PNL

     Consilieri locali 2016

 • Adămiță Neculai – PNL
 • Andronache Elena – PNL
 • Avădanei Aristotel – PNL
 • Avădanei Pericle – PNL
 • Bălăuță Neculina – PNL
 • Bogatu Niculina – PNL
 • Dediu Ionel – PNL
 • Palade Mihai – PSD
 • Rezmeriță Lidiea – PNL

  Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de organizare și funcționare Consiliul local 2020

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

     Comisii de specialitate

Comisia de specialitate nr.1 – Activitate economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină

Componență: Rezmeriță Lidiea , Adămiță Neculai, Dediu Ionel, Lazăr Mărina

Comisia de specialitate nr.2 – Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice.

Componență: Palade Mihai, Pepelea Ionica, Adămiță Neculai, Boldeanu Iulian, Paraschiv Aurel

Comisia de specialitate nr.3 – Învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului.

Componență: Rezmeriță Lidiea, Adămiță Neculai, Bernea Tudorel, Pepelea Ionica