Consiliul local

Consilieri locali

 • Adămiță Neculai – PNL
 • Andronache Elena – PNL
 • Avădanei Aristotel – PNL
 • Avădanei Pericle – PNL
 • Bălăuță Neculina – PNL
 • Bogatu Niculina – PNL
 • Dediu Ionel – PNL
 • Palade Mihai – PSD
 • Rezmeriță Lidiea – PNL
 • Regulament de Organizare și Funcționare

  Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

  Comisii de specialitate

  Text comisii

  Comisia de specialitate nr.1 – Activitate economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de disciplină

  Comisia de specialitate nr.2 – Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice.

  Comisia de specialitate nr.3 – Învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului.