PRIMARIA COMUNEI OANCEA

Judetul Galati

CONSILIUL LOCAL

     Componenta CONSLIULUI LOCAL al comunei Oancea, jud. Galati:

     Primar:  
CHIRILOAIE VICTOR
     Viceprimar:  
AVADANEI PERICLE

     CONSILIERI :
  • Andronache Elena - P.N.L.
  • Avadanei Aristotel - P.N.L.
  • Avadanei Pericle - P.N.L.
  • Balauta Neculina - P.N.L.
  • Bogatu Niculina - P.N.L.
  • Dediu Ionel - P.N.L.
  • Lazar Mircea - P.S.D.
  • Adamita Nicolae - P.N.L.
  • Rezmerita Lidiea - P.N.L.

 

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/01.02.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati
» HCL nr. 2/01.02.2019 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2019
» HCL nr. 3/01.02.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019
» HCL nr. 4/01.02.2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului intravilan aflat in domeniul privat al comunei Oancea [...]
» HCL nr. 5/25.02.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 18/27.09.2018 [...]
» HCL nr. 6/25.02.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 7/25.02.2019 pentru modificarea si completarea HCL nr. 19/27.09.2018 [...]
» HCL nr. 8/25.02.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 9/25.02.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 10/25.02.2019 privind aprobarea consumului de mediu de carburanti [...]
» HCL nr. 11/25.02.2019 privind inchirierea aparaturii medicale [...]
» HCL nr. 12/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Oancea [...]
» HCL nr. 13/15.04.2019 pentru concesionarea/inchirierea prin incredintare directa a unor suprafete de pasuni [...]
» HCL nr. 14/15.04.2019 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2018
» HCL nr. 15/15.04.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Oancea
» HCL nr. 16/15.04.2019 privind atestarea la domeniul privat al comunei Oancea, judetul Galati [...]
» HCL nr. 17/04.06.2019 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului extravilan [...]
» HCL nr. 18/04.06.2019 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii din aparatul de specialitate al primarului [...]
» HCL nr. 19/04.06.2019 pentru modificarea si completarea HCL nr. 19/27.12.2018 [...[
» HCL nr. 20/04.06.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015