Contact

Primăria Oancea

Tel: 0734731833 – registratura

0727320698 – secretar general al comunei Oancea , județul Galați

0738237425 – Compartiment Asistența Sociala

0738772245 – Compartiment financiar contabil, taxe și impozite

0784202155  sau  0747870820 – Compartiment registrul agricol, cadastru, patrimoniu și urbanism

0766690826 – Compartiment Management proiecte și  achiziții publice

e-mail: oancea@gl.e-adm.ro ;  primariaoancea@yahoo.com
Adresa: str.Națională, nr.126, localitate Oancea, județul Galați
Cod poștal: 807235