Sedinte si Hotarari CL

 

HCL nr.24 dd 180522 privind rectificarea bugetului pe anul 2022

HCL nr.23 dd 180522 privind aprobarea infiintarii si organizariiserviciului de iluminat public

HCL nr.22 dd 180522 privind modificare HCL nr.16 dd 180422

HCL NR.21 dd 18052022 privind aprobarea ROF AS primaria Oancea

HCL nr.20 dd 180522 privind aprobarea Statutului comunei Oancea

PROIECT HCL nr.1089-21 ROFU

PROIECT HCL nr.1117-23 serviciul iluminat public

PROIECT HCL nr1099-.22 modificare ROF CL

convocator sedinta consiliului ordinara

HCL nr.19 dd 180422 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local

HCL nr.18 dd 180422 privind stadiul de înscriere a datelor în Registrele Agricole ale comunei Oancea

HCL nr.17 dd 180422 Regulament propriu prvivnd masurile metodologice, organizatorice, termeni și circușlatia proiectelor de hotarari

HCL nr.16 dd 180422 privind regulamentul de organizare și functionare a consiliu local

HCL nr.15 dd 180422 privind vânzare unui teren

HCL nr.14 dd 180422 Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unuin teren

HCL nr.13 dd 180422 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale

proiect HCL nr.1

proiect HCL nr.2

proiec HCL nr.3

proiec HCL nr.4

proiect HCL nr.5

proiect HCL nr.6

proiect HCL nr.7