PRIMARIA COMUNEI OANCEA

Judetul Galati

PROIECTE INVESTITIONALE


     A. PROIECTE INITIATE

     1. Denumirea proiectului: Imbunatatirea traficului rutier si pietonal prinreabilitarea drumului comunal de legatura cu DJ 242E;

       Programul operational: Programul operational comun Romania– Ucraina–Moldova 2007-2013;
       Numele initiatorului: UAT Oancea;
       Numele beneficiarului: UAT Oancea;
       Valoarea totala a proiectului: 3.802.974 lei;
       Datele previzionate pentru inceperea derularii proiectului si finalizarii acestuia: urmeazaredepunerea intr-o noua sesiune.


     2.
Denumirea proiectului: Construire unui parc nou si amenajarea de spatiiverzi in comuna Oancea, judetul Galati;
       Programul operational: Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
       Numele initiatorului: UAT Oancea;
       Numele beneficiarului: UAT Oancea;
       Valoarea totala a proiectului: 496.270 lei;
       Datele previzionate pentru inceperea derularii proiectului si finalizarii acestuia: se asteapta selectia.


     3.
Denumirea proiectului: Construire de drumuri (infrastructura) de acces laexploatatiile agricole si agenti economici din comuna Oancea precum siconstruirea unui pod din beton armat, comuna Oancea;
       Programul operational: Masura 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructuriilegate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”;
       Numele initiatorului: UAT Oancea;
       Numele beneficiarului: UAT Oancea;
       Valoarea totala a proiectului: 5.145.656 lei;
       Datele previzionate pentru inceperea derularii proiectului si finalizarii acestuia: se asteapta selectia.
    B. PROIECTE APROBATE DE AM

      Denumirea proiectului: Extindere scoala gimnaziala clasele I-VIII Oancea;
      Programul operational: Programul Operational Regional 2007-2013;
      Axa prioritara 3– Imbunatatirea infrastructurii sociale
      Domeniul major de interventie 3.4– Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitarecsi a infrastructurii pentru formare profesionala continua;
      Numele AM: Autoritatea de Management pentru POR;
      Numele initiatorului: UAT Oancea;
      Numele beneficiarului: UAT Oancea;
      Valoarea totala a proiectului: 998.084 lei;
      Datele previzionate pentru inceperea derularii proiectului si finalizarii acestuia: proiectul este pe lista de rezerva a regiunii Sud Est.
    C. PROIECTE AFLATE IN FAZA DE IMPLEMENTARE

       Denumirea proiectului: Modernizarea infrastructurii de baza prin imbunatatirearetelei de drumuri de interes local, Construire centru de ingrijire pentru batrani, Renovare si modernizare camin cultural si achizitia de autospeciala de stinsincendii;
       Sursa de finantare: fonduri UE;
       Stadiu realizare la data raportarii: s-a initiat procedura de achizitii publice;
       Valoarea totala a proiectului: 12.938.715 lei;
       Data inceperii implementarii si data finalizarii: 14.06.2010– 14.05.2013;
       Numele initiatorului: UAT Oancea;
       Numele beneficiarului: UAT Oancea.
Fisiere: