PRIMARIA COMUNEI OANCEA

Judetul Galati

URBANISM

ANUNT PUBLIC
Primaria comunei Oancea, Jud. Galati
Noiembrie 2011

 
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC GENERAL
     Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa propunerilor preliminare.

     Initiator:  Primaria Comunei Oancea
     Elaborator:  S.C. OPPIDUM STUDIO S.R.L.


     PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII
asupra documentelor disponibile la sediul Primariei comunei Oancea in perioada 09.11.2011 - 29.11.2011 intre orele 08:00 - 16:00.

     PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA:
  • Expozitia cu plansele privind propunerile preliminare expuse la sediul Primariei com. Oancea in perioada 29.11.2011- 09.12.2011.
  • Dezbatere publica in scopul consultarii publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zona, in data de 29.11.2011, incepand cu ora 10:00.
                                                
    Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Oancea si prin anunt publicat pe pagina de internet http://primariaoancea.ro.

      Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Staicu Oana - Loredana
      Adresa comuna Oancea, judetul Galati, telefon.. 0236/343011, e-mail.primariaoancea@yahoo.com
.

» Modernizare Camin Cultural - Comuna Oancea, judetul Galati
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea trecerii unor bunuri in domeniul public pentru cauza de utilitate publica si completarea anexei nr. 42 aprobata prin HG nr. 562/2002 [...]
» Raport de specialitate - la proiectul de hotarare privind completarea anexei nr. 42 aprobata prin HG nr. 562/2002 privind inventarul domeniului public al comunei Oancea
» Expunere de motive - anexa 42 - modernizare camin cultural
» Lista pentru completarea anexei nr. 42 la HG nr. 562/2002 - privind inventarul domeniului public al comunei Oancea, judetul Galati
» Proiect de Hotarare - privind aprobarea in forma actualizata a Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV