Prezentare

Tinturile răzeșilor onceni ai lui Ștefan Cel Mare si Sfânt, păstrează miracole care pot fi descoperite numai bătând la pas acest ținut istoric mărginit în prezent de noua graniță a Uniunii Europene.
Curgerea molcoma a Prutului și mireasma Merlot-ului de Oancea sigur vă vor îmbia la drum.

Vă aștept cu drag,
PRIMAR,
VICTOR CHIRILOAIE

 

PREZENTARE LOCALA

Comuna Oancea este atestată documentar din anul 1521 în timpul domniei lui Ștefăniță Vodă (1517-1527). Comuna este situată în partea de răsărit a României, pe malul drept al râului Prut, la 57 km nord de orașul Galați reședința județului și la 7 km vest de orașul Cahul din Republica Moldova.
Comuna Oancea se învecinează la Est cu râul Prut, granița actuală între România și Republica Moldova pe o lungime de 7,5 km, la Sud cu comuna Vlădești, la Vest cu satul Roșcani (comuna Băneasa) și la Nord cu satul Rogojeni (comuna Suceveni).

Podul rutier peste râul Prut face legătura cu Republica Moldova.
Comuna Oancea este formată din 2 sate și anume: satul Oancea – reședință de comună și satul Slobozia Oancea aflat la 2 km distanță de centrul administrativ.
În satul Oancea se regăsesc și funcționează toate instituțiile publice și private printre care amintim:

  • Sediul Primăriei
  • Școala gimnazială Oancea
  • Grădinița de copii
  • Punctul de Control Trecere Frontieră și Vama Oancea
  • Sectorul Poliției de Frontieră Oancea
  • Oficiul poștal și Agenția CEC
  • Parohia Oancea și alte societăți private.

SUPRAFAȚA COMUNEI
Comuna Oancea se întinde pe o suprafață de 5,160 ha din care: intravilan 269 ha. Din total, suprafața de  4,241 ha reprezintă folosință agricolă diferența este alcătuită din ape și bălți, drumuri, construcții.